Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
12.03.2021
Acháty ukryté ve schránkách mořských plžů...
Acháty ukryté ve schránkách mořských plžů (Gastropodů) z marocké lokality Boujdour a Dakhla Fosilní mořští plži se nacházejí v eocénních ložiscích,... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 6.1.2023

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop mineralsbrno.cz a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží (drahých kamenů, minerálů,zkamenělin a dalšího zboží s mineralogicko-geologickou tématikou) v internetovém obchodě, pro zpracování a ochraně osobních dat a přesně vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu mineralsbrno.cz je:


Radek Votava, Krymská 15, Brno 625 00, IČO: 686 29 729

Kontaktní údaje:

email:r.votava@seznam.cz, tel.: +420 777 594 588

číslo účtu pro bezhotovostní platbu:

CZK : Air Bank 1948732016/3030  IBAN : CZ7130300000001948732016  BIC/SWIFT kód AIRACZPP

EUR : Air Bank 1948732024/3030  IBAN : CZ4930300000001948732024 BIC/SWIFT kód AIRACZPP

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené v prostředí internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět vždy správně a pravdivě všechny požadované údaje. Kupující je povinen neprodleně upravit údaje v uživatelském účtu, pokud došlo k jejich aktuální změně tak, aby byly správné a pravdivé. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou při objednávání zboží prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho  uživatelskému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Elektronický objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního vozíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Kupující se objednávkou zavazuje objednané zboží uhradit v plné výši i s náklady na poštovné a balné (viz přeprava a dodání zboží) stanovené v objednávce.
 • Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po uhrazení kupní ceny.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má právo prodávající odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.
 • Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů (viz Ochrana osobních údajů spotřebitele) pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
 • Prodej paleontologických vzorků pocházející z České republiky je možný jen v rámci České republiky.
 • Nejsme plátci DPH

4. Cena a popis zboží, slevy, platební podmínky

- Pevně stanovená cena jednotlivých vzorků dle kvality, velikosti, původu a zachovalosti.

- Jednotlivé vzorky jsou v popisu určené podle druhu minerálu, lokality, původu, stavu zachovalosti a celkové velikosti vzorku a krystalů, vše doplněno průvodní fotografií.

- Slevové kampaně neprovozujeme, případné slevy je možno řešit individuálně, dle jednotlivých objednávek.

- Reklamní recenze a zbožové srovnávače vzhledem k povaze zaměření eshopu nejsou a nebudou provozovány.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

 • dobírkou na účet prodávajícího (Na dobírku do zahraničí nezasíláme)
 • bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího 1948732016/3030 vedený u Air Bank a. s.
 • bezhotovostně převodem v EUR na účet prodávajícího 1948732024/3030  IBAN:CZ4930300000001948732024      SWIFT (BIC): AIRACZPP

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ke všem platbám prováděných na základě kupních smluv kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji ve fyzické podobě společně se zakoupeným předmětem.

5. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace, připomínky a přání řešíme obratem emailem nebo telefonicky.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí smlouvy a to na adresu prodávajícího Radek Votava, Krymská 15, 625 00 Brno nebo na emailovou adresu: mineralsbrno@email.cz V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 dnů od odeslání odstoupení smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno vzhledem k povaze prodávaného zboží pečlivě zabalené, neopotřebované a nepoškozené.

Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozené. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží a manipulačních poplatků) kupujícímu nejpozději do 15 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. Ceník přepravních nákladů:

 • Platba předem: poštovné Česká republika (balík do ruky) + balné = 100,- Kč
 • Dobírka na účet prodávajícího pouze v rámci České republiky 170,-Kč
 • Osobní předání: zdarma
 • Platba předem: poštovné Slovensko (balík Standart) + balné = 250,- Kč
 • Platba předem: poštovné  Německo (balík Standart) + balné = 600kč
 • Platba předem: poštovné Rakousko (balík Standart) + balné = 530kč

Veškeré zboží máme skladem. Objednávka bude zpracována do 2 - 5 pracovních dnů po přijetí. Při nenadálém opoždění odeslání objednávky bude zákazník kontaktován a upozorněn na stav emailem. Zboží zasíláme Obchodním balíkem České pošty na Vámi uvedenou adresu. Česká pošta ho doručí obvykle do dvou pracovních dnů nebo v případě Vaší nepřítomnosti bude uložen po dobu 7 pracovních dní na poště, kde si ho můžete vyzvednout.

Osobní předání: Osobní předání je možné pouze za předpokladu předchozí dohody kupujícího s prodávajícím a předchozí úhradou zboží výhradně bezhotovostním převodem (viz odstavec 4).

7.Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

Radek Votava, Krymská 15, 625 00 Brno, e-mail: r.votava@seznam.cz

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, nezaplatí-li kupující kupní cenu včas. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:

 • neuhradí-li kupující platbu za dobírku do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání zboží prodávajícím
 • neuhradí-li kupující v případě bezhotovostní platby kupní cenu do tří (3) dnů od její splatnosti

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, je-li poskytováno pak též: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupujícímu jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dopravce zboží (Česká pošta) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám.            
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.                                                                                                  
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.                                                                                                                                  
 • V případě, že by se kupující domníval, prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména  jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil.                                                                                                                           
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí  informace.                                                                                                           
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemnou formou požádá a to i emailem.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, nebo při provedené objednávce z webového rozhraní obchodu. Zpráva je doručena:

 • v případě doručovaní elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a vyzváním adresáta k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného. Velikost a váha udávaná u zboží je orientační.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou platné od 6.1.2023 do odvolání. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

.

 

 

Fotogalerie

Český achát

Kontakt
Logo
MineralsBrno.cz
Volejte: Po až Pá 8.00-18.00
MineralsBrno2022
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz